کر بختیاری

فلات ایران مشتمل است بر افغانستان و ایران که جزو ایران بزرگ به شمار می‌روند ... قرن 21 از شبکه های آبی می خواهیم با گذشته حتی ...

قیمت را بگیرید

فرهنگ لغت سوئدی به فارسی جلد 3

:ساری یا لباس زنان هندو که مشتمل است بر پارچه ای که بدور بدن می پیچند. sarkasm : زهر خنده, طعنه, ریشخند, سرزنش, سخن طعنه امیز. sarkasm ...

قیمت را بگیرید

النگو نقره آب روديوم طرح ارغوان سايز 2 زنانه 1 . النگو نقره آب رودیوم طرح ارغوان سایز 2 زنانه کد 10554 | ج

قیمت را بگیرید

کندهشد طومار آبادیها را درهم پیچید همه را بسان لقمه ای در کام خود فرو بر و در گوشه ای دور دست که نه ... را که در مغرب است می بیند ...

قیمت را بگیرید
Top